Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
DSyR
Xuất hiện:
18 Tháng ba 2011
Châm ngôn
desire%20png.jpeg
The will to win
The desire to succeed,
The urge to reach your full potential... these are the keys that will unlock the door to personal excellence.
Giới thiệu về
For TIW

Trang web
N/A
Xếp hạng của Team
DeSiRE_____ Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[DSyR]Murderer_ Người lập Team 24 Tháng tám 2011 14 Tháng tám 2018 - 7:07 pm
[DSyR]Goldberg_ Team Captain 15 Tháng hai 2018 Hôm qua, 8:19 pm
[DSyR]CEM__2017 Thành viên 27 Tháng hai 2018 20 Tháng hai 2018 - 6:43 pm
[DSyR]101thAcc Thành viên 15 Tháng ba 2018 Hôm qua, 6:24 am
[DSyR]Simon_Sayz Thành viên 26 Tháng ba 2017 25 Tháng sáu 2017 - 8:04 am
[DSyR]Ragna_Rok Thành viên 24 Tháng năm 2018 15 Tháng bảy 2018 - 8:49 pm
[DSyR]Risky3oy Thành viên 6 Tháng ba 2018 30 Tháng bảy 2018 - 7:27 pm
[DSyR]SaTaKarNi___ Thành viên 16 Tháng hai 2018 20 Tháng hai 2018 - 11:05 am
[DSyR]Muzic_ Thành viên 2 Tháng ba 2018 3 Tháng năm 2018 - 2:19 am
[DSyR]Amul Thành viên 10 Tháng hai 2018 Hôm qua, 5:21 pm
[DSyR]ImNiHaL Thành viên 9 Tháng hai 2018 28 Tháng sáu 2018 - 2:12 pm
[DSyR]xersis Thành viên 25 Tháng hai 2018 31 Tháng bảy 2018 - 10:48 am
[DSyR]JosephStalin Thành viên 16 Tháng hai 2018 3 Tháng sáu 2018 - 9:52 am
[DSyR]_Omega Thành viên 10 Tháng hai 2018 30 Tháng bảy 2018 - 10:45 am
[DSyR]WoLoLo_is_here Thành viên 25 Tháng hai 2018 23 Tháng ba 2018 - 12:10 pm